BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

 

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.


 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

UM Uniwersytet Medyczny

Dz. U.

Dziennik Ustaw

UE

Unia Europejska

DZP

Dział Zamówień Publicznych

Pzp Prawo zamówień publicznych
ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
RPiU Rejestr Postępowań i Umów
POWR Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój