BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Obwieszczenia Rektora UM

Data od: do

Obwieszczenie nr 3/2020
z dn. 08-04-2020
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 126/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 7 listopada 2017 w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach Programu Międzynarodowego

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Romaniuk-Krojec
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2020-04-14 14:35:52
Data publikacji 2020-04-14 14:39:35.53
Data ostatniej modyfikacji 2021-04-14 14:26:47
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Joanna Hałamaj