BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Obwieszczenia Rektora UM

Data od: do

Obwieszczenie nr 9/2021
z dn. 18-10-2021
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu załączników Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LIX/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz szczegółowego opisu zabezpieczeń przed fałszerstwem

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Żak
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2021-10-19 14:52:39
Data publikacji 2021-10-19 14:53:13.62
Data ostatniej modyfikacji 2021-10-19 14:53:13.617
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Katarzyna Żak