BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Obwieszczenia Rektora UM

Data od: do

Obwieszczenie nr 4/2022
z dn. 03-06-2022
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Zasad zarządzania mieniem podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie” stanowiących Załącznik do Uchwały Nr CLXXIII/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 maja 2018 roku

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Romaniuk-Krojec
Osoba odpowiedzialna za informację
Data utworzenia 2022-06-06 11:04:14
Data publikacji 2022-06-06 11:05:23.07
Data ostatniej modyfikacji 2023-04-27 15:10:36
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Magdalena Wójtowicz