BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Obwieszczenia Rektora UM

Data od: do

Obwieszczenie nr 1/2023
z dn. 25-01-2023
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Zasad (polityki) rachunkowości i uczelnianego planu kont Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Romaniuk-Krojec
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2023-01-26 09:25:23
Data publikacji 2023-01-26 09:36:30.95
Data ostatniej modyfikacji 2023-01-26 09:36:30.947
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Katarzyna Romaniuk-Krojec