BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Obwieszczenia Rektora UM

Data od: do

Obwieszczenie nr 2/2023
z dn. 09-02-2023
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 189/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Romaniuk-Krojec
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2023-02-10 09:15:37
Data publikacji 2023-02-10 09:16:05.22
Data ostatniej modyfikacji 2023-02-10 09:17:32
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Katarzyna Romaniuk-Krojec