BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 11/2009
z dn. 20-02-2009
w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za dokumenty związane z przebiegiem studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Treść aktu prawnego

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację bawuser
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2013-06-04 00:00:00
Data publikacji 2013-06-04 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji 2013-06-26 00:00:00
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Renata Rymuszko