BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 183/2020
z dn. 26-11-2020
w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia za realizację egzaminów i staży przeddyplomowych w języku angielskim przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Romaniuk-Krojec
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2020-11-27 08:59:57
Data publikacji 2020-11-27 09:02:10.27
Data ostatniej modyfikacji 2021-05-18 13:15:24
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Joanna Halamaj