BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 21/2021
z dn. 18-02-2021
w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Magdalena Wójtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2021-02-19 14:19:41
Data publikacji 2021-02-19 14:30:13.65
Data ostatniej modyfikacji 2021-02-19 14:30:13.653
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Magdalena Wójtowicz