BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 20/2021
z dn. 17-02-2021
w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Magdalena Wójtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2021-02-19 14:29:08
Data publikacji 2021-02-19 14:29:59.66
Data ostatniej modyfikacji 2021-02-19 14:29:59.657
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Magdalena Wójtowicz