BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 157/2021
z dn. 20-10-2021
zmieniające Zarządzenie Nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji opiniujących wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Żak
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2021-10-20 14:23:57
Data publikacji 2021-10-20 14:24:35.38
Data ostatniej modyfikacji 2021-10-20 15:23:53
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Katarzyna Żak