BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 165/2021
z dn. 26-10-2021
w sprawie trybu postępowania przy tłumaczeniu na język obcy odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz odpisów suplementów do dyplomów i odpłatności za tłumaczenie

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Katarzyna Romaniuk-Krojec
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2021-10-26 14:40:54
Data publikacji 2021-10-26 14:41:11.8
Data ostatniej modyfikacji 2021-10-26 14:41:11.797
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Katarzyna Romaniuk-Krojec