BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zarządzenia Rektora UM

Data od: do

Zarządzenie Rektora nr 106/2022
z dn. 14-06-2022
w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie porozumienia na rzecz realizacji projektu badawczego pt. „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”

Szczegóły dokumentu

Osoba wprowadzająca informację Joanna Hałamaj
Osoba odpowiedzialna za informację Rektor
Data utworzenia 2022-06-15 08:43:22
Data publikacji 2022-06-15 08:43:50.55
Data ostatniej modyfikacji 2022-06-15 08:43:50.547
Osoba dokonująca ostatniej modyfikacji Joanna Hałamaj