BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje o planach

Informacja, dokument Data zamieszczenia Rok
Czwarta aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2024 r. 
10.04.2024 r. 2024
Trzecia aktualizacja planu postepowań o udzielenie
zamówień na 2024 r. 
03.04.2024 r. 2024
Druga aktualizacja planu postepowań o udzielenie
zamówień na 2024 r.
12.03.2024 r. 2024
Pierwsza aktualizacja planu postepowań o udzielenie
zamówień na 2024 r.
07.03.2024 r. 2024
Wstępne ogłoszenie informacyjne 2024 r. -
Nr 00055314-2024 z dnia 26.01.2024 r.
26.01.2024 r. 2024
Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2024 r. 25.01.2024 r. 2024
Piętnasta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 14.12.2023 r. 2023
Czternasta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 06.12.2023 r. 2023
Trzynasta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 23.11.2023 r. 2023
Dwunasta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 16.11.2023 r. 2023
Jedenasta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 15.11.2023 r. 2023
Dziesiąta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 26.10.2023 r. 2023
Dziewiąta aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 12.10.2023 r. 2023
Ósma aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 26.09.2023 r. 2023
Siódma aktualizacja Planu postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r. 06.09.2023 r. 2023
Szósta aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r. 03.08.2023 r. 2023
Piąta aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r. 01.08.2023 r. 2023
Czwarta aktualizacja Planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2023 r.
29.06.2023 r. 2023
Trzecia aktualizacja Planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2023 r.
01.06.2023 r. 2023

Druga aktualizacja Planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2023 r.

10.05.2023 r. 2023

Pierwsza aktualizacja Planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2023 r.

12.04.2023 r. 2023
Wstępne ogłoszenie informacyjne 2023 r. -
Dz.U.UE: 2023/S 065-193072 z dnia 31.03.2023 r. - DOSTAWY
31.03.2023 r. 2023

Wstępne ogłoszenie informacyjne 2023 r. -
Dz.U.UE: 2023/S 065-195305 z dnia 31.03.2023 r. - USŁUGI

31.03.2023 r. 2023

Plan postepowań o udzielenie zamówień
na 2023 r.

27.03.2023 2023
Dziesiąta aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na 2022 r 16.12.2022 2022
Dziewiąta aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 15.11.2022 2022
Ósma aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 21.10.2022 2022
Siódma aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 14.10.2022 2022
Szósta aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 08.09.2022 r. 2022
Piąta aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 29.07.2022 r. 2022
Czwarta aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 11.07.2022 r. 2022
Trzecia aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 29.06.2022 r. 2022
Druga aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 10.06.2022 r. 2022
 Pierwsza aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 24.05.2022 r. 2022
Wstępne ogłoszenie informacyjne 2022 r. - Dz.U.: 2022/S 057-149415 z dnia 22.03.2020 r. - USŁUGI 22.03.2022 r. 2022
Wstępne ogłoszenie informacyjne 2022 r. - Dz.U.: 2022/S 057-148498 z dnia 22.03.2020 r. - DOSTAWY 22.03.2022 r. 2022

Plan postepowań o udzielenie zamówień
na 2022 r.

17.03.2022 r. 2022
Dwudziesta aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 28.10.2021 r. 2021
Dziewiętnasta aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 21.10.2021 r. 2021
Osiemnasta aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 14.10.2021 r. 2021
Siedemnasta aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 01.10.2021 r. 2021
Szesnasta aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 22.09.2021 r. 2021
 Piętnasta aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
07.09.2021 r. 2021
Czternasta aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
02.09.2021 r. 2021
Trzynasta aktualizacja planu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
31.08.2021 r. 2021
Dwunasta aktualizacja planu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
19.08.2021 r. 2021
Jedenasta aktualizacja planu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
09.08.2021 r. 2021
Dziesiąta aktualizacja planu postępowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
06.08.2021 r. 2021
Dziewiąta aktualizacja planu postępowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
05.08.2021 r. 2021
Ósma aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. 02.07.2021 r. 2021
Siódma aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. 15.06.2021 r. 2021
Szósta aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
18.05.2021 r. 2021
Piąta aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
20.04.2021 r. 2021
Czwarta aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
19.04.2021 r. 2021
Trzecia aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
19.04.2021 r. 2021
Druga aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
19.04.2021 r. 2021
Pierwsza aktualizacja planu postepowań
o udzielenie zamówień na 2021 r.
19.04.2021  r. 2021
Plan postepowań o udzielenie zamówień
na 2021 r.
22.03.2021 r. 2021
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2021 r  Dz.U.: 2020/S 053-126088 z dnia 16.03.2020 r. - USŁUGI 16.03.2021 r. 2021
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2021 r Dz.U.: 2020/S 053-125382 z dnia 16.03.2020 r. - DOSTAWY 16.03.2021 r. 2021
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2020 r.  Dz.U.: 2020/S 053-126088 z dnia 16.03.2020 r. - USŁUGI 16.03.2020 r. 2020
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2020 r. Dz.U.: 2020/S 053-125382 z dnia 16.03.2020 r. - DOSTAWY 16.03.2020 r. 2020

Plan postepowań o udzieleniezamówień Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2020 r.

 

Dokument dostępny cyfrowo

11.03.2020 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2019 r.

10.07.2019 2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2019 r.

Dz.U.  2019/S 055-126953 z 19/03/2019 - USŁUGI

20.03.2019 2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2019 r.

Dz.U. 2019/S 056-128625 z 20/03/2019 - DOSTAWY

20.03.2019 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2018 r. 13.07.2018 2018

Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2018 r.

Dz.U. 2018/S 056-123386 z 21/03/2018 - DOSTAWY

21.03.2018 2018
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2018 r. 
Dz.U.  2018/S 056-123885 z 21/03/2018 - USŁUGI
21.03.2018 2018
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2017 r. Dz.U. 2017/S 059-109770 z 24/03/2017- USŁUGI 05.04.2017 2017
Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2017 r. Dz.U. 2017/S 059-110443 z 24/03/2017 - DOSTAWY 05.04.2017 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2017 r. 05.04.2017 2017