BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
POWR.05.01.00 2017-02-15 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.05-00-003/16
01_wspolpraca 2016-10-04 Konkurs na podjęcie współpracy w zakresie realizacji zadań badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
POWR.05.04.01 2016-08-29 KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs o numerze nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0)
POWR.05.04.00 2016-07-21 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs o numerze POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16).
GRU_kolacje 2015-06-19 Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania 4 kolacji dla 10 osób w dniach 22, 25, 26 i 27 czerwca 2015 r. dotyczące projektu „Zbieractwo roślin leczniczych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy Gruzji”, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej w 2015 r., dofinansowanego ze środków MSZ RP.

Aktualne przetargi
  1  2  3  4