BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.03.05.00
Tytuł Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs o numerze POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „UCZELNIA DOSTĘPNA”.
Data publikacji 2019-06-04
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-06-25
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Dominika Janik-Lis
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Michał Szymanek
Dokumenty do pobrania
Inne informacje 2019-06-04 ogloszenie_-_wybor_partnera_uczelnia_dostepna.docx - (30,79 KB)
2019-06-04 wor_oferty_-_wybor_partnera_uczelnia_dostepna.doc - (84 KB)
2019-06-26 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystaniejszej_oferty.docx - (13,84 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja
2021-06-16 11:10:31 Karolina Bojarczuk - KarolinaBojarczuk Aktualizacja dokumentu 3
2019-06-26 11:06:11 Karolina Bojarczuk - KarolinaBojarczuk Dodanie dokumentu do pobrania 1
2019-06-04 12:47:51 Michał Szymanek - MichalSzymanek Utworzenie dokumentu 1