BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.03.05.00
Tytuł Konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Uczelnia przyjazna" - program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Data publikacji 2020-08-25
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-09-15
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Kamila Błaszczak-Majewska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Karolina Bojarczuk
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-08-25 Ogłoszenie - (110,5 KB)
Inne informacje 2020-08-25 Wzór oferty - (103,5 KB)
2020-08-25 Karta oceny formalnej - (114 KB)
2020-08-25 Karta oceny merytorycznej - (89 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja
2021-06-16 11:10:37 Karolina Bojarczuk - KarolinaBojarczuk Aktualizacja dokumentu 2
2020-08-25 12:38:02 Karolina Bojarczuk - KarolinaBojarczuk Utworzenie dokumentu 1