BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: MEDFUTUREopiekamer
Tytuł Sprawowanie opieki merytorycznej nad Studentem w roli opiekuna - mentora w ramach Indywidualnego Programu Rozwoju Studenta w obszarze tematycznym genetyka prowadzonego w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL
Data publikacji 2014-12-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2015-01-16 14:00
Termin otwarcia ofert 2015-01-19 15:00
Osoba odpowiedzialna za informację
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2014-12-30 zapytanie_ofertowe-opieka_merytoryczna_nad_studentem-30.12.2014.pdf - (516,2 KB)
Inne informacje 2014-12-30 formularz_oferty-opieka_merytoryczna_nad_studentem_-_30.12.2014.doc - (98,5 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej 2015-01-19 notatka_sluzbowa-zajecia_zad_2_-_opieka_merytoryczna_nad_studentem.pdf - (384,67 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja