BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.05.04.00
Tytuł Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs o numerze POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16).
Data publikacji 2016-06-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-07-21
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji
Dokumenty do pobrania
Inne informacje ogłoszenie o konkursie - (31,03 KB)
wzór oferty - (64 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja