BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.05.04.01
Tytuł KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs o numerze nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0)
Data publikacji 2016-08-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-08-29
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-08-08 ogloszenie.docx - (32,63 KB)
Inne informacje 2016-08-08 wzor_oferty.doc - (65,5 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja