BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.05.01.00
Tytuł Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.05-00-003/16
Data publikacji 2017-01-25
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-02-15
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji
Dokumenty do pobrania
Inne informacje Ogłoszenie - (27,89 KB)
Wzór oferty - (65,5 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja