BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.05.01.00
Tytuł Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.00-005/18
Data publikacji 2018-05-21
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-06-11
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Dominika Janik-Lis
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Michał Szymanek
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-21 ogloszenie.docx - (29,61 KB)
Inne informacje 2018-05-21 Wzór oferty - (63,5 KB)
2018-06-12 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystaniejszej_oferty.docx - (13,12 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja