BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: POWR.03.01.00
Tytuł Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs o numerze POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”
Data publikacji 2018-05-28
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-06-18
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Dominika Janik-Lis
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Michał Szymanek
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-28 ogloszenie.docx - (30,89 KB)
Inne informacje 2018-05-28 Wzór oferty - (65,5 KB)
2018-06-19 Ogłoszenie o wyborze partnerów - (14,32 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja