BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szacowanie wartości zamówień publicznych

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DOBK.081.3.2.2024 2024-04-05 Szacowanie wartości zamówienia na usługę CRO w ramach projektu pt.: „Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające równoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika” – PGOG-ov1 umowa nr 2023/ABM/01/00015 – 00 z dn. 24.08.2023 r.
DOBK.081.6.2.2023 2023-09-18 Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pt.: „Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniającerównoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika” – PGOG-ov1 umowa nr 2023/ABM/01/00015 – 00 z dn. 24.08.2023 r.
RPiU/19/2022 2022-10-13 Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych online dla studentów anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w związku z realizacją projektu New dimensions of the Medical University of Lublin - Digital & Real, program Welcome to Poland.
UM-DTI-263-28/22 2022-09-21 Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
UM-DTI-262-24/22 2022-08-26 Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości opracowania i wykonania Serwisu Internetowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z Biuletynem Informacji Publicznej, profilami użytkowników, intranetem dla pracowników i studentów oraz subserwisami, który będzie budował pozytywny oraz nowoczesny wizerunek Uczelni, wyróżniający ją na tle innych polskich uniwersytetów

Archiwum postępowań
1  2