BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szacowanie wartości zamówień publicznych

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
UM-DTI-262-24/22 2022-08-26 Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości opracowania i wykonania Serwisu Internetowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z Biuletynem Informacji Publicznej, profilami użytkowników, intranetem dla pracowników i studentów oraz subserwisami, który będzie budował pozytywny oraz nowoczesny wizerunek Uczelni, wyróżniający ją na tle innych polskich uniwersytetów
UM-DI-262-34/22 2022-08-01 Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości dostawy, instalacji i wdrożenia systemu do nadzoru nad badaniami klinicznymi dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w związku z realizacją projektu p.n. „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” finansowany przez Agencję Badań Medycznych, na podstawie Umowy nr 2021/ABM/04/00007-00 o dofinansowanie projektu na tworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych z dnia 25.06.2021. Zadani
A056/2022/59 2022-07-10 Zapytanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia - dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niedowidzących
UM-DTI-262-9/22 2022-03-03 Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia w związku z realizacją projektów p.n. „IP.UML – Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.” oraz „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Archiwum postępowań
  1  2