BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szacowanie wartości zamówień publicznych

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOBK.081.6.2.2023
Tytuł Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pt.: „Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniającerównoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika” – PGOG-ov1 umowa nr 2023/ABM/01/00015 – 00 z dn. 24.08.2023 r.
Data publikacji 2023-09-11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2023-09-18
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Kamila Walczak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Karolina Bojarczuk
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-09-11 Szacowanie wartości zamówienia - ogłoszenie - (160,97 KB)
Inne informacje 2023-09-11 Opis do szacowania - ogólny zarys projektu - (143,97 KB)
2023-09-11 Formularz oferty - (97,43 KB)
2023-09-11 Wstępny wykaz zadań - (13 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja
2023-09-11 10:50:29 Karolina Bojarczuk - KarolinaBojarczuk Utworzenie dokumentu 1