BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szacowanie wartości zamówień publicznych

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOBK.081.3.2.2024
Tytuł Szacowanie wartości zamówienia na usługę CRO w ramach projektu pt.: „Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające równoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika” – PGOG-ov1 umowa nr 2023/ABM/01/00015 – 00 z dn. 24.08.2023 r.
Data publikacji 2024-03-25
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2024-04-05
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Kamila Walczak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Michał Szymanek
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-03-25 Ogłoszenie o zamówieniu - (697,84 KB)
Inne informacje 2024-03-25 Formularz ofertowy - (75,79 KB)
2024-03-25 Opis przedmiotu zamówienia - (855,98 KB)
2024-03-25 Charakterystyka projektu - (654,93 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja
2024-03-26 12:09:49 Michał Szymanek - MichalSzymanek Zmiana tytułu przetargu 3
2024-03-25 13:55:44 Michał Szymanek - MichalSzymanek Dodanie dokumentu do pobrania 2
2024-03-25 13:54:47 Michał Szymanek - MichalSzymanek Utworzenie dokumentu 1