BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia Grupowe

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: UM-GS-262-01/18
Tytuł zakup gazu ziemnego - zamówienie wspólne dla potrzeb Zamawiających wchodzących w skład tzw. grupy zakupowej
Data publikacji 2018-02-24
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-04-23 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-04-23 11:30
Osoba odpowiedzialna za informację Urszula Czuja
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Urszula Czuja
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-24 ogloszenie_o_zamowieniu_2018-ojs039-084623-pl.pdf - ( B)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2018-02-24 siwz_01-18r_zakup_gazu.pdf - ( B)
Załącznik do SIWZ 2018-02-24 siwz_01-18r_zal_1_formularz_ofertowy.doc - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_2_formularz_cenowy_-_kalkulacja_ceny.xlsx - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_3_opz_zad_1_um.doc - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_3_opz_zad_2_spsk-1.doc - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_3_opz_zad_3_spsk-4.doc - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_3_opz_zad_4_uszd.doc - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_3_opz_zad_5_sck.doc - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_4_oswiadczenie_o_gr_kapitalowej.docx - ( B)
2018-02-24 siwz_01-18r_zal_5_oswiadczenie_z_art_26ust1.doc - ( B)
Inne informacje 2018-02-24 jedz_na_gaz.xml - ( B)
2018-02-24 jedz_na_zakup_gazu_pdf.pdf - ( B)
Wyjaśnienia treści SIWZ 2018-04-04 wyjasnienia_siwz_z_04-04-2018_z_zalacznikami.pdf - ( B)
2018-04-04 siwz_01-18r_zal_2_fc-kc_po_zmianach_zad-5-sck.xlsx - ( B)
2018-04-04 siwz_01-18r_zal_3_opz_po_zmianach_zad-2_spsk-1.doc - ( B)
2018-04-04 siwz_01-18r_zal_6_umowa_po_zmianach.pdf - ( B)
Zmiana terminu składania ofert 2018-04-05 zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf - ( B)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2018-04-05 sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf - ( B)
2018-04-07 sprostowanie_oglosz_o_zam_2018ojs068-150900-pl.pdf - ( B)
Wyjaśnienia treści SIWZ 2018-04-10 wyjasnienia_siwz_z_20180410.pdf - ( B)
Inne informacje 2018-04-23 informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf - ( B)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej 2018-05-25 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf - ( B)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja