BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia Grupowe

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: UM-GS-262-02/18
Tytuł dostawa energii elektrycznej
Data publikacji 2018-10-13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-10-26 12:00
Termin otwarcia ofert 2018-10-26 12:30
Osoba odpowiedzialna za informację KANCLERZ
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji GS
Prowadzenie postępowania http://umlub.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/83292/dostawa-energii-elektrycznej-um-gs-262-02-18

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

 

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

 

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

 

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej Wykonawca będzie na bieżąco otrzymywał powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

 

Skrót instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej:

  1. Na Platformie w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera (zaznacza) niniejsze postępowania (wszystkie kolumny posiadają filtry wyszukiwani), oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub do panelu logowania użytkowania do Systemu – w przypadku, gdy Wykonawca posiada konto na Platformie;
  2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-mail informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy;
  3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj.: adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System;
  4. Na Platformie w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentów następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu „pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

 

W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w rozdziale III SIWZ/ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13 ogloszenie_o_zam_2018-198-447377.pdf - (187,42 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2018-10-13 siwz_02-18_energia_elektryczna.pdf - (22,7 MB)
Załącznik do SIWZ 2018-10-13 jedz_02-18_energia_elektryczna.xml - (122,65 KB)
2018-10-13 siwz_02-18_zal-1_formularz_ofert.doc - (89,5 KB)
2018-10-13 siwz_02-18_zal-2_formular_cenowy.xlsx - (29,79 KB)
Inne informacje 2018-10-13 informacja_o_postepowaniu.pdf - (216,19 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania 2018-10-19 wyjasnienia_siwz_z_19-10-2018.pdf - (3,09 MB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja