BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
5832608 2022-07-06 Usługa poligraficzna - opracowanie projektu ulotki dla opiekunów, rodziców i nauczycieli dzieci niedowidzących w języku polskim, węgierskim i słowackim oraz ich wydruk i dostawa oraz przygotowanie wersji elektronicznej ulotki w języku polskim, angielskim, węgierskim i słowackim przygotowanej do umieszczenia na stronie internetowej w ramach projektu „Program edukacyjny zdrowia jamy ustnej dla dzieci słabowidzących” - "Oral health education program for visually impaired children", o numerze 22110128 finansowa
DZ/8/22 2022-07-05 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu: Opracowanie nowych metod LC/MS do kontroli składników pochodzenia roślinnego i z owadów w produktach żywnościowych. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach V edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy” na podstawie umowy nr DWD/5/0393/2021 z dnia 01.02.2022 roku.
5837798a 2022-07-05 Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na wykonaniu tłumaczeń pisemnych na język polski, angielski, słowacki oraz czeski w dowolnej kombinacji w ramach projektu „Edukacja i badania w zakresie projektowania i rozwoju leków w regionie V4” - Education and research in the field of drug design and development within the V4 region”, o numerze 22130144 finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego”
UM-TT/30/2022 2022-07-06 Podział pomieszczenia nr 210 na dwie sale dydaktyczne w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii
UM-DTI-262-17/22 2022-07-04 Publiczne usługi telekomunikacyjne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług połączeń telefonii stacjonarnej wraz z gwarancją jakości świadczenia usług dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Archiwum postępowań
1  2  3  4  5    … 6