BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
UM-TT/Z/101/2021 2021-12-09 Wykonanie zabudowy toru ścianki mobilnej w sali konferencyjnej Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii w budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8.
UM-DTI-262-12/21 2021-12-14 Dostawa komputerów przenośnych i monitorów LCD dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu pn.: „Platforma inżynierii tkankowej dla testowej terapii spersonalizowanej raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC) w warunkach in vitro”
UM-DTI-263-11/21 2021-12-12 W związku z realizacją projektu Aplikacja mobilna DentX, dofinansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „ Studenckie koła naukowe tworzą innowacje ”, zwracam się z prośbą o oszacowanie wartości usługi zaprojektowania, wykonania, uruchomienia specjalistycznej aplikacji mobilnej
DZ/10a/21 2021-12-13 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działan
UM-DTI-262-10/21 2021-12-12 "Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z linią światłowodową w relacji Collegium Novum (ul. Aleje Racławickie 1) - Urząd Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14)"

Archiwum postępowań
1  2  3  4  5    … 9