BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
3645904 2015-12-08 Przeprowadzenie badań statystycznych na temat: Poziom wiedzy na temat profilaktyki raka gruczołu piersiowego u osób dotkniętych chorobą nowotworową w rodzinie, w porównaniu z osobami bez obciążeń genetycznych w ramach projektu „MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości” zad. 2
RPiU/77/2015 2015-12-02 Sprawowanie opieki merytorycznej w roli ko-trenera nad maksymalnie 120 Studentkami i Studentami kierunku Pielęgniarstwo w fakultecie „Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową” w czasie grupowych zajęć praktycznych realizowanych w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości”(cz. III)
RPiU/75/2015 2015-11-23 Zapytanie ofertowe na usługę wyżywienia – „welcome dinner” dla zagranicznych gości oraz uczestników warsztatów w ramach projektu: „Strategic approach In financing R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
RPiU/74/2015 2015-11-25 Nadzór i sprawowanie opieki merytorycznej nad maksymalnie 62 Studentkami i Studentami kierunku Farmacja uczestniczącymi w kursie specjalistycznym „Farmacja kliniczna” w czasie grupowych praktyk realizowanych w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości” (część IV).
RPiU / 72 / 2015 2015-11-23 Zapytanie ofertowe na realizację usługi ustnego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski w ramach projektu „Strategic approach In financing R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities” współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Aktualne przetargi
1 …    114  115  116  117  118    … 125