BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
UM-DWI-262-34/21 2021-09-23 Usługa zaprojektowania, implementacji, instalacji i uruchomienia oprogramowania (aplikacji internetowej) umożliwiającej przetwarzanie i składowanie danych gromadzonych w trakcie realizacji pilotażowego programu „Profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego
ID 5670705-2 2021-09-17 Dostawa medycznych materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z011/18. Tytuł projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UM-DAG-262-945/21 2021-09-14 Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Id 5670334, 567070 Dostawa medycznych materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z011/18. Tytuł projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UM-TT/Z/63/2021 2021-08-20 Wykonanie, dostawa i montaż ścianki mobilnej w sali konferencyjnej Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii w budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8.

Archiwum postępowań
  1  2  3  4