BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ID 5825203 2022-05-18 Dostawa 3 sztuk imadeł laparoskopowych 5 mm w ramach projektu nr POWR.05.04.00-00-0157/18 „Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy” na potrzeby kursu „Endoskopia w ginekologii onkologicznej”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społe
ID 5822058 2022-05-18 Dostawa materiałów stomatologicznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących biorących udział w projekcie „Program edukacyjny zdrowia jamy ustnej dla dzieci słabowidzących” - "Oral health education program for visually impaired children", o numerze 22110128 finansowanym z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
ID 5825591 2022-05-18 Dostawa materiałów medycznych do projektu „Świadoma aktywność sportowa, czyli jak wytrenować zdrowie”. Program: Społeczna odpowiedzialność nauki. Moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt jest dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki
RPiU/8/2022 2022-05-18 Sukcesywne wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych oraz specjalistycznych przysięgłych, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski obejmujących teksty prawne lub prawnicze.
BG-0410-2-2022 2022-05-11 Dostawa, instalacja (na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego) i uruchomienie systemu biblioteki cyfrowej

Archiwum postępowań
  1  2  3  4  5