BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: UM-DI-262-07/15
Tytuł Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Data publikacji 2015-09-17 14:50
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2015-09-24 12:30
Termin otwarcia ofert 2015-09-24 13:00
Osoba odpowiedzialna za informację
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji
Dokumenty do pobrania
Inne informacje Wzór umowy - (84 KB)
Formularz ofertowy - (137 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - (81 KB)
Kryteria oraz sposób oceny ofert - (17,09 KB)
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert - (12,87 KB)
Dane kontaktowe - (13 KB)
2015-09-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (16,66 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja