BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia z dziedziny nauki

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
UM-TA-263-471/20 2020-07-15 Dostawa i montaż czytnika płytek umożliwiającego pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar polaryzacji fluorescencji i fluorescencji TRF, FRET, TR-FRET z certyfikatem CE IVD, wraz z termostatowaną wytrząsarką mikropłytkową oraz z przenośną jednostką sterującą z wgranym specjalistycznym oprogramowaniem
UM-TA-263-627/19/2 2020-04-29 Dostawa i montaż systemu do wysokowydajnej obserwacji larw ryb Danio dla strefy eksperymentalnej ZebraFish
DAN 297/20 2020-04-27 Usługa, której przedmiotem jest wykonanie modyfikacji w obrębie zbiornika cylindrycznego do pakowania płaskich kolumn/kaset na adsorbent, na potrzeby zbudowania prototypowego urządzenia do preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej elektrochromatografii wysokociśnieniowej
DAN 160/20 2020-04-03 Usługa, której przedmiotem jest wykonanie elementów wymiennych (tj. cylindrów PEEK-owych, tłoków PEEK-owych, dekli PEEK-owych) do płaskich kolumn/kaset na adsorbent, zgodnie z projektem ich konstrukcji, na potrzeby zbudowania prototypowego urządzenia do preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej elektrochromatografii wysokociśnieniowej
DAN 1341/19 2020-02-11 Usługa, której przedmiotem jest wykonanie elementów - kasety/kolumny na adsorbent oraz komór elektrodowych - zgodnie z projektem ich konstrukcji, na potrzeby zbudowania prototypowego urządzenia do preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej elektrochromatografii wysokociśnieniowej

Aktualne przetargi
1 …    2  3  4  5  6    … 17