BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia z dziedziny nauki

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DZ-11/21
Tytuł Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „PolFinGerS – efektywny model współpracy wiodących międzynarodowych grup badawczych w obszarze onkologii spersonalizowanej” Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Data publikacji 2021-12-16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-12-27
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Maciej Karaś
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Maciej Karaś
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-12-16 zapytanie_ofertowe_-_projekt_polfingers.pdf - (874,01 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2021-12-16 zalacznik_nr_2_-__opz_-_projekt_polfingers.docx - (146,11 KB)
Załącznik do SIWZ 2021-12-16 zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty__-_projekt_polfingers.docx - (142,99 KB)
2021-12-16 zalacznik_nr_3_-_klauzula_informacyjna_-_projekt_polfingers.docx - (139,61 KB)
Edytowalny załącznik do SIWZ 2021-12-16 zalacznik_nr_2a_-_opz_-_formularz_cenowy_-_projekt_polfingers.xlsx - (108,89 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej 2022-01-12 notatka_koncowa_-_dz-11-21.docx - (166,19 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja
2022-01-12 12:37:12 Urszula Ciekanowska - UrszulaCiekanowska Dodanie dokumentu do pobrania 2
2021-12-16 13:14:52 Urszula Ciekanowska - UrszulaCiekanowska Utworzenie dokumentu 1