BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zamówienia z dziedziny nauki

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 5728865 / 22
Tytuł Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „PolFinGerS – efektywny model współpracy wiodących międzynarodowych grup badawczych w obszarze onkologii spersonalizowanej” Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Data publikacji 2022-01-21
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-01-28
Termin otwarcia ofert
Osoba odpowiedzialna za informację Maciej Karaś
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Maciej Karaś
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-01-21 zapytanie_ofertowe_-_projekt_polfingers.docx - (152,89 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2022-01-21 zalacznik_nr_2_-__opz_-_projekt_polfingers.docx - (153,26 KB)
Załącznik do SIWZ 2022-01-21 zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty__-_projekt_polfingers.docx - (155,3 KB)
2022-01-21 zalacznik_nr_2a_-_opz_-_formularz_cenowy_-_projekt_polfingers.xlsx - (77,75 KB)
2022-01-21 zalacznik_nr_3_-_klauzula_informacyjna_-_projekt_polfingers.docx - (139,61 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej 2022-02-03 notatka_sluzbowa_-_5728862_22_-_polfingers.pdf - (605,24 KB)

Historia zmian

Data Użytkownik Zmiany Wersja
2022-02-03 08:17:56 Urszula Ciekanowska - UrszulaCiekanowska Dodanie dokumentu do pobrania 2
2022-01-21 08:57:53 Urszula Ciekanowska - UrszulaCiekanowska Utworzenie dokumentu 1